FEHAC wens voor meerjarig schorsen nu ingewilligd

Printen

 

Deze e-mail bevat afbeeldingen, als u deze niet ziet , bekijk hem in uw browser

Nieuwsbrief  18 september 2021

 

 

FEHAC wens voor meerjarig schorsen nu ingewilligd

 

 
 
 
Meerjarig schorsen eindelijk mogelijk 
De RDW is tegemoet gekomen aan een al lang levende wens van de FEHAC om het meerjarig schorsen van de voertuigverplichtingen mogelijk te maken. Het meerjarig schorsen komt vooral van pas bij langdurige restauratie van voertuigen. Vanaf 1-1-2019 kan, naast voor de tot nu toe gebruikelijke periode van 1 jaar, ook voor 2 jaar of 3 jaar schorsen gekozen worden. Het schorsen van een voertuig ouder dan 15 jaar kost voor 1 jaar € 24,10, voor 2 jaar is dat het dubbele dus € 48,20 en voor drie jaar kost het 3x het eenjaarstarief: € 72,30. Voor een bromfiets is het € 11,10 voor 1 jaar, twee jaar € 22,20 en drie jaar € 33,30. 
U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt. 

Schorsing van een, twee of drie voertuigverlichtingen 
Met een schorsing worden de drie voertuigverplichtingen WA verzekeren, APK goedkeuren en  motorrijtuigenbelasting betalen voor de duur van de schoring opgeschort. Afhankelijk van de ouderdom van het voertuig kunnen een of twee van deze voertuigverplichtingen al vervallen zijn: er hoeft voor een voertuig van 40 jaar en ouder geen motorrijtuigenbelasting meer betaald te worden en als het voertuig APK plichtig was vervalt dat helemaal als het voertuig een datum eerste toelating heeft vóór 1-1-1960. Wat zonder schorsen altijd blijft is de plicht een voertuig WA te verzekeren.

Blijven rijden tijdens een schorsing
Het is in drie gevallen toegestaan om te rijden tijdens een schorsing. Allereerst mag dat als u toch de APK wil laten doen na afloop van de geldigheid van de vorige APK. Ook mag u naar een keuringsstation van de RDW rijden. Wel altijd met een afspraakbevestiging op zak en zonder een leuke omweg te maken. De laatste uitzondering is dat met een verzekerd, en geschorst voertuig een evenement dat aangemeld is voor de Evenementenregeling bezocht mag worden (volgens voorwaarden Evenementenregeling).

Altijd wel verzekerd blijven 
De meeste oldtimerverzekeraars kennen niet de mogelijkheid om hun polis te schorsen. Schorsen is ook niet handig met het oog op de drie situaties dat u mag blijven rijden. Een schorsing aanmelden en afmelden bij de RDW kost de verzekeraar ook geld en administratie en die ruimte zit er niet in de lage premie voor een WA-oldtimerverzekering. Daarnaast blijven de risico’s van brand en diefstal bestaan en ook daarom is het verstandig om zeker ook het cascodeel van de verzekering te laten doorlopen.

Einde schorsing: voertuigverplichtingen weer van kracht 
Na het einde van de schorsing herleven de voertuigverplichtingen en voor de APK en het verzekeren bent u zelf verantwoordelijk. De belastingdienst krijgt van de RDW een seintje dat er weer gereden gaat worden en weet u wel weer te vinden als er nog motorrijtuigenbelasting betaald moet worden. De RDW stuurt 6 weken voor afloop een waarschuwingsbrief dat de schorsing er bijna op zit en dat u weer opnieuw moet schorsen of dat u uw WA-verzekering en APK weer op orde moet hebben.
 
Oldtimers op weg naar morgen

 

 

 COLOFON

 

  FEHAC Secretariaat
  Kosterijland 15
  3981 AJ Bunnik


  T  085 - 303 46 51
  E  secretariaat@fehac.nl
  I   www.fehac.nl

 

 

Publicaties

 

Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

 

 

Bezoek ook onze website: fehac.nl

 Afmelden voor de FEHAC nieuwsbrief